GetDescender

FontMetrics.GetDescender method

Belirli Yazı Tipi boyutu için alt değeri döndürür.

public virtual double GetDescender(double fontSize)
ParametreTipTanım
fontSizeDoubleYazı Boyutu.

Geri dönüş değeri

Azalan değer.

Ayrıca bakınız