GetGlyphBBox

FontMetrics.GetGlyphBBox method

Glif BBox döndürür. Glif için BBox tanımlanmadıysa FontBBox döndürür. Belirli yazı tipi kodlama mirasçıları tarafından geçersiz kılınabilir.

public virtual FontBBox GetGlyphBBox(GlyphId glyphId)
ParametreTipTanım
glyphIdGlyphIdGlif tanımlayıcısı.

Geri dönüş değeri

Glif BBox.

Ayrıca bakınız