GetTypoAscender

FontMetrics.GetTypoAscender method

Belirli Yazı Tipi boyutu için alt değeri döndürür.

public virtual double GetTypoAscender(double fontSize)
ParametreTipTanım
fontSizeDoubleYazı Boyutu.

Geri dönüş değeri

Tipografik yükselen değer.

Ayrıca bakınız