FontSavingFormats

FontSavingFormats enumeration

Yazı tipi türünü belirtir.

public enum FontSavingFormats

değerler

İsimDeğerTanım
TTF0TTF (TrueType) Yazı tipi biçimi.
WOFF1WOFF(Web Açık Yazı Tipi Formatı).
WOFF22WOFF Dosya Biçimi 2.0

Ayrıca bakınız