IEncodingParameters

IEncodingParameters interface

Kodlama parametrelerini destekleyen ortak arabirim. Bazı Yazı Tipi türlerinin birden çok kodlama algoritması/haritası olabilir. Bu nedenle, somut yazı tipi kodlama parametreleri oluşturmak için bu arabirim kullanılmalıdır.

public interface IEncodingParameters

Ayrıca bakınız