IFont

IFont interface

Tüm yazı tipi biçimleri için ortak işlevsellik bildirir. Yazı Tipi sınıfları tarafından uygulanır.

public interface IFont

Özellikleri

İsimTanım
Encoding { get; }Yazı Tipi kodlamasını alır.
FontDefinition { get; }Yazı Tipi tanımını alır.
FontFamily { get; set; }Yazı Tipi ailesini alır veya ayarlar.
FontName { get; set; }Yazı tipi yüz adını alır veya ayarlar.
FontNames { get; }Yazı tipi adlarını alır.
FontSaver { get; }Yazı Tipi kaydetme işlevini alır.
FontStyle { get; }Yazı tipi stilini alır. Bu, genelleştirilmiş türde hesaplanan ve temsil edilen bir değerdir.
FontType { get; }Yazı Tipi türünü alır.
GlyphAccessor { get; }Yazı tipi glif erişimcisini alır. Glifleri ve glif tanımlayıcılarını alır.
Metrics { get; }Yazı Tipi metriklerini alır.
NumGlyphs { get; }Font. içindeki gliflerin sayısını alır
PostscriptNames { get; }Postscript Yazı tipi adlarını alır.
Style { get; set; }Yazı Tipi stilini alır veya ayarlar. Bu, Yazı Tipi dosyası tarafından sağlanan ham bir dize değeridir.

yöntemler

İsimTanım
Convert(FontType)Yazı Tipini başka bir biçime dönüştürür.

Ayrıca bakınız