Convert

IFont.Convert method

Yazı Tipini başka bir biçime dönüştürür.

public Font Convert(FontType fontType)
ParametreTipTanım
fontTypeFontTypeyazı tipine dönüştürmek için yazın

Geri dönüş değeri

Belirtilen biçime dönüştürülen yazı tipi

Ayrıca bakınız