FontFamily

IFont.FontFamily property

Yazı Tipi ailesini alır veya ayarlar.

public string FontFamily { get; set; }

Ayrıca bakınız