FontStyle

IFont.FontStyle property

Yazı tipi stilini alır. Bu, genelleştirilmiş türde hesaplanan ve temsil edilen bir değerdir.

public FontStyle FontStyle { get; }

Ayrıca bakınız