FontType

IFont.FontType property

Yazı Tipi türünü alır.

public FontType FontType { get; }

Örnekler

Type1, TrueType vb.

Ayrıca bakınız