GlyphAccessor

IFont.GlyphAccessor property

Yazı tipi glif erişimcisini alır. Glifleri ve glif tanımlayıcılarını alır.

public IGlyphAccessor GlyphAccessor { get; }

Ayrıca bakınız