Style

IFont.Style property

Yazı Tipi stilini alır veya ayarlar. Bu, Yazı Tipi dosyası tarafından sağlanan ham bir dize değeridir.

public string Style { get; set; }

Ayrıca bakınız