IFontSaver

IFontSaver interface

Yazı tipi kaydetme işlevi için bir arabirim tanımlar.

public interface IFontSaver

yöntemler

İsimTanım
Save(Stream)Yazı Tipini orijinal biçime kaydeder.
Save(string)Yazı Tipini orijinal biçime kaydeder.
SaveToFormat(Stream, FontSavingFormats)Yazı Tipini belirtilen biçimde kaydeder.

Ayrıca bakınız