License

License class

Bileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar.

public class License

yapıcılar

İsimTanım
License()Default_Constructor

yöntemler

İsimTanım
SetLicense(Stream)Bileşeni lisanslar.
SetLicense(string)Bileşeni lisanslar.

Ayrıca bakınız