MultiLanguageString

MultiLanguageString class

Çoklu dil dizesini temsil eder.

public class MultiLanguageString

yapıcılar

İsimTanım
MultiLanguageString()Boş çoklu dil dizesi oluşturur.

yöntemler

İsimTanım
AddLanguageString(string, int)Belirli bir dil dizesi ekler
ContainsString(string)Dize tüm dil dizelerinde mevcutsa true değerini döndürür.
override Equals(object)Nesneler eşit olarak kabul edilirse true değerini döndürür.
GetAllLanguageIds()Tüm dizeler için dil tanımlayıcılarını veya hiçbir dize mevcut değilse boş diziyi alır
GetAllStrings()Tüm dillerin tüm dizelerini döndürür.
GetEnglishString()Bulunursa ingilizce dizeyi döndürür. Aksi takdirde, ingilizce olmayan ilk dizeyi döndürür.
override GetHashCode()GetHashCode uygulaması.
GetStringForLanguageId(int)Bulunursa, geçirilen dil tanımlayıcısıyla ilgili dizeyi döndürür. Aksi takdirde boş dize.
operator ==Eşitlik operatörü uygulaması. (2 operators)
operator !=Eşitsizlik operatörü uygulaması. (2 operators)

Ayrıca bakınız