NameToCodeMap

NameToCodeMap class

Adı kod haritasına temsil eder.

public class NameToCodeMap

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Haritadaki ad-kod çiftlerinin sayısını alır.
Item { get; }Ada göre kod alır.
Keys { get; }Dize adları koleksiyonunu döndürür.

yöntemler

İsimTanım
ContainsKey(string)Anahtarın haritada olması durumunda true değerini döndürür.

Ayrıca bakınız