Aspose.Gis.Formats.GeoTiff

Aspose.Gis.Formats.GeoTiff توفر مساحة الاسم فئات للعمل بتنسيق GeoTiff.

الطبقات

فصل وصف
GeoTiffDriver برنامج تشغيل Geo TIFF النقطية.
GeoTiffOptions خيارات خاصة ببرنامج التشغيل لتنسيق GeoTiff.