Aspose.Gis.Formats.Csv

Aspose.Gis.Formats.Csv Ο χώρος ονομάτων παρέχει κλάσεις για εργασία με μορφή CSV.

Τάξεις

ΤάξηΠεριγραφή
CsvDriverΈνα πρόγραμμα οδήγησης για τη μορφή CSV.
CsvOptionsΕπιλογές ειδικές για το πρόγραμμα οδήγησης για μορφή CSV.