GdalDriver.CreateLayer

GdalDriver.CreateLayer method

Δημιουργεί ένα επίπεδο και το ανοίγει για την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών.

public override VectorLayer CreateLayer(AbstractPath path, DriverOptions options, 
    SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
pathAbstractPathΔιαδρομή προς το αρχείο.
optionsDriverOptionsΕπιλογές για συγκεκριμένα προγράμματα οδήγησης.
spatialReferenceSystemSpatialReferenceSystemΧωρικό σύστημα αναφοράς.

Επιστρεφόμενη Αξία

Ένα παράδειγμα τουVectorLayer.

Εξαιρέσεις

εξαίρεσηκατάσταση
InvalidOperationExceptionΤο επίπεδο υπάρχει ήδη.
NotSupportedExceptionΤο σύστημα χωρικής αναφοράς δεν υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης.

Δείτε επίσης