KmlCoordinate.KmlCoordinate

KmlCoordinate constructor

Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

public KmlCoordinate()

Δείτε επίσης