KmlLabelStyle.KmlLabelStyle

KmlLabelStyle constructor

Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

public KmlLabelStyle()

Δείτε επίσης