KmlListStyle.ItemIcons

KmlListStyle.ItemIcons property

Εικονίδιο που χρησιμοποιείται στην προβολή λίστας που αντικατοπτρίζει την κατάσταση ανάκτησης φακέλου ή συνδέσμου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναιnull σημαίνει ότι τα εικονίδια δεν είναι κανένα.

public IReadOnlyList<KmlItemIcon> ItemIcons { get; set; }

Δείτε επίσης