KmlListStyle.ItemType

KmlListStyle.ItemType property

Καθορίζει πώς ένας kml:Folder και τα περιεχόμενά του θα εμφανίζονται ως στοιχεία στην προβολή λίστας. Η προεπιλεγμένη τιμή είναιCheck .

public KmlItemTypes ItemType { get; set; }

Δείτε επίσης