SimpleLabeling.SimpleLabeling

SimpleLabeling()

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουSimpleLabeling τάξη.

public SimpleLabeling()

Δείτε επίσης


SimpleLabeling(string)

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουSimpleLabeling τάξη.

public SimpleLabeling(string labelAttribute)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
labelAttributeStringΌνομα χαρακτηριστικού που θα χρησιμοποιηθεί ως πηγή ετικετών.

Δείτε επίσης


SimpleLabeling(SimpleLabeling)

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουSimpleLabeling τάξη.

public SimpleLabeling(SimpleLabeling other)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
otherSimpleLabelingΤο άλλοSimpleLabeling για να αντιγράψετε δεδομένα από.

Εξαιρέσεις

εξαίρεσηκατάσταση
ArgumentNullExceptionΤο επιχείρημα είναιnull.

Δείτε επίσης