Aspose.Gis.Rendering.Sld

Aspose.Gis.Rendering.Sld Ο χώρος ονομάτων παρέχει κλάσεις για τη ρύθμιση παραμέτρων εισαγωγής SLD.

Τάξεις

ΤάξηΠεριγραφή
SldImportOptionsΕπιλογές για την εισαγωγή του αρχείου Styled Layer Descriptor (Sld).