Class GeometryGenerator

GeometryGenerator class

Διακοσμήστε έναν συμβολισμό για να τροποποιήσετε τη γεωμετρία του χαρακτηριστικού πριν από την απόδοση.

public class GeometryGenerator : VectorSymbolizer

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
GeometryGenerator()Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Expression { get; set; }Παρέχει έναν τρόπο αντικατάστασης της γεωμετρίας χαρακτηριστικών με μια τροποποιημένη για έναν συμβολοποιητή. Η προεπιλογή είναιnull (χρησιμοποιήστε τη γεωμετρία χαρακτηριστικών ως έχει).
Symbolizer { get; set; }Καθορίζει έναν συμβολοποιητή που θα εφαρμοστεί στην τροποποιημένη γεωμετρία. Η προεπιλογή είναιNullVectorSymbolizer .

Δείτε επίσης