Class VectorSymbolizer

VectorSymbolizer class

Η αφηρημένη ρίζα για τους συμβολιστές που αποδίδουν διανυσματικά χαρακτηριστικά.

public abstract class VectorSymbolizer

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
static Null { get; }ΤοNullVectorSymbolizer δεν σχεδιάζει τίποτα και παρακάμπτει αποτελεσματικά την απόδοση μιας γεωμετρίας στην οποία εφαρμόζεται.

Δείτε επίσης