Class Renderers

Renderers class

Renderers για όλες τις υποστηριζόμενες μορφές.

public static class Renderers

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
static Bmp { get; }Μια απόδοση απόδοσης που αποδίδεται σε μορφή BMP.
static Jpeg { get; }Μια απόδοση απόδοσης που αποδίδεται σε μορφή JPEG.
static Png { get; }Μια απόδοση απόδοσης που αποδίδεται σε μορφή PNG.
static Svg { get; }Μια απόδοση απόδοσης που αποδίδεται σε μορφή SVG.

Δείτε επίσης