Aspose.GIS voor .NET

Naamruimten

Naamruimte Beschrijving
Aspose.Gis Stel.Gis naamruimte biedt klassen voor het genereren, converteren en wijzigen van GIS-gegevens.
Aspose.Gis.Formats.Csv Aspose.Gis.Formats.Csv naamruimte biedt klassen voor het werken met CSV-indeling.
Aspose.Gis.Formats.EsriAscii Aspose.Gis.Formats.EsriAscii naamruimte biedt klassen voor het werken met EsriAscii-indeling.
Aspose.Gis.Formats.EsriJson Aspose.Gis.Formats.EsriJson naamruimte biedt klassen voor het werken met EsriJson-indeling.
Aspose.Gis.Formats.FileGdb Aspose.Gis.Formats.FileGdbnaamruimte biedt klassen voor het werken met ESRI File Geodatabase-indeling.
Aspose.Gis.Formats.GDAL Aspose.Gis.Formats.GDAL naamruimte biedt klassen voor het werken met GDAL-indeling.
Aspose.Gis.Formats.GeoJson Aspose.Gis.Formats.GeoJson naamruimte biedt klassen voor het werken met GeoJSON-indeling.
Aspose.Gis.Formats.GeoTiff Aspose.Gis.Formats.GeoTiff naamruimte biedt klassen voor het werken met GeoTiff-indeling.
Aspose.Gis.Formats.Gml Aspose.Gis.Formats.Gml naamruimte biedt klassen voor het werken met GML-indeling.
Aspose.Gis.Formats.Gpx Aspose.Gis.Formats.Gpx naamruimte biedt klassen voor het werken met GPX-indeling.
Aspose.Gis.Formats.InMemory Aspose.Gis.Formats.InMemoryLayernaamruimte biedt klassen voor het werken met InMemoryLayer.
Aspose.Gis.Formats.Kml Aspose.Gis.Formats.Kml naamruimte biedt klassen voor het werken met KML-indeling.
Aspose.Gis.Formats.Kml.Styles Aspose.Gis.Formats.Kml.Styles naamruimte biedt klassen voor het werken met KML-stijlen.
Aspose.Gis.Formats.MapInfoInterchange Aspose.Gis.Formats.MapInfoInterchange naamruimte biedt klassen voor het werken met MapInfo Interchange Format.
Aspose.Gis.Formats.MapInfoTab Aspose.Gis.Formats.MapInfoTab naamruimte biedt klassen voor het werken met MapInfo Tab-indeling.
Aspose.Gis.Formats.OsmXml Aspose.Gis.Formats.OsmXml naamruimte biedt klassen voor het werken met OSM XML-indeling.
Aspose.Gis.Formats.PostGis Aspose.Gis.Formats.PostGis naamruimte biedt klassen voor het werken met PostGIS-database.
Aspose.Gis.Formats.Shapefile Aspose.Gis.Formats.Shapefile naamruimte biedt klassen voor het werken met Shapefile-indeling.
Aspose.Gis.Formats.SqlServer Aspose.Gis.Formats.SqlServernaamruimte biedt klassen voor het werken met SQL Server.
Aspose.Gis.Formats.TopoJson Aspose.Gis.Formats.TopoJson naamruimte biedt klassen voor het werken met TopoJSON-indeling.
Aspose.Gis.Formats.XyzTile Aspose.Gis.Formats.XyzTile naamruimte biedt klassen voor het werken met XyzTile-indeling.
Aspose.Gis.Geometries Aspose.Gis.Geometries naamruimte bevat klassen die geometriegegevens vertegenwoordigen.
Aspose.Gis.GeoTools Aspose.Gis.GeoTools naamruimte bevat klassen die geotools vertegenwoordigen.
Aspose.Gis.GeoTools.MapBuilder Aspose.Gis.GeoTools naamruimte bevat klassen die geotools vertegenwoordigen.
Aspose.Gis.Raster Aspose.Gis.Raster naamruimte biedt klassen voor het werken met rasterindelingen.
Aspose.Gis.Raster.Web Aspose.Gis.Raster.Webnaamruimte biedt klassen voor het werken met webwarping.
Aspose.Gis.Relationship.Joins Aspose.Gis.Relationship.Joins naamruimte biedt klassen om de lagen samen te voegen.
Aspose.Gis.Rendering Aspose.Gis.Rendering naamruimte biedt klassen voor het weergeven van kaarten.
Aspose.Gis.Rendering.Colorizers Aspose.Gis.Rendering.Colorizers naamruimte biedt klassen voor het configureren van renderende rastercellen.
Aspose.Gis.Rendering.Formats.Bmp Aspose.Gis.Formats.Bmp naamruimte biedt klassen voor het werken met BMP-indeling.
Aspose.Gis.Rendering.Formats.Jpeg Aspose.Gis.Formats.Jpeg naamruimte biedt klassen voor het werken met JPEG-indeling.
Aspose.Gis.Rendering.Formats.Png Aspose.Gis.Formats.Png naamruimte biedt klassen voor het werken met PNG-indeling.
Aspose.Gis.Rendering.Formats.Svg Aspose.Gis.Formats.Svg naamruimte biedt klassen voor het werken met SVG-indeling.
Aspose.Gis.Rendering.Labelings Aspose.Gis.Rendering.Labelings naamruimte biedt klassen voor het configureren van labeling van vectorobjecten.
Aspose.Gis.Rendering.Sld Aspose.Gis.Rendering.Sld naamruimte biedt klassen voor het configureren van SLD-import.
Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers naamruimte biedt klassen voor het configureren van rendervectorfuncties.
Aspose.Gis.SpatialReferencing Aspose.Gis.SpatialReferencing naamruimte biedt klassen voor het werken met ruimtelijke referenties (coördinatenreferentiesystemen).