Aspose.GIS voor .NET

Naamruimten

NaamruimteBeschrijving
Aspose.GisStel.Gis naamruimte biedt klassen voor het genereren, converteren en wijzigen van GIS-gegevens.
Aspose.Gis.Formats.CsvAspose.Gis.Formats.Csv naamruimte biedt klassen voor het werken met CSV-indeling.
Aspose.Gis.Formats.EsriAsciiAspose.Gis.Formats.EsriAscii naamruimte biedt klassen voor het werken met EsriAscii-indeling.
Aspose.Gis.Formats.EsriJsonAspose.Gis.Formats.EsriJson naamruimte biedt klassen voor het werken met EsriJson-indeling.
Aspose.Gis.Formats.FileGdbAspose.Gis.Formats.FileGdbnaamruimte biedt klassen voor het werken met ESRI File Geodatabase-indeling.
Aspose.Gis.Formats.GDALAspose.Gis.Formats.GDAL naamruimte biedt klassen voor het werken met GDAL-indeling.
Aspose.Gis.Formats.GeoJsonAspose.Gis.Formats.GeoJson naamruimte biedt klassen voor het werken met GeoJSON-indeling.
Aspose.Gis.Formats.GeoTiffAspose.Gis.Formats.GeoTiff naamruimte biedt klassen voor het werken met GeoTiff-indeling.
Aspose.Gis.Formats.GmlAspose.Gis.Formats.Gml naamruimte biedt klassen voor het werken met GML-indeling.
Aspose.Gis.Formats.GpxAspose.Gis.Formats.Gpx naamruimte biedt klassen voor het werken met GPX-indeling.
Aspose.Gis.Formats.InMemoryAspose.Gis.Formats.InMemoryLayernaamruimte biedt klassen voor het werken met InMemoryLayer.
Aspose.Gis.Formats.KmlAspose.Gis.Formats.Kml naamruimte biedt klassen voor het werken met KML-indeling.
Aspose.Gis.Formats.Kml.StylesAspose.Gis.Formats.Kml.Styles naamruimte biedt klassen voor het werken met KML-stijlen.
Aspose.Gis.Formats.MapInfoInterchangeAspose.Gis.Formats.MapInfoInterchange naamruimte biedt klassen voor het werken met MapInfo Interchange Format.
Aspose.Gis.Formats.MapInfoTabAspose.Gis.Formats.MapInfoTab naamruimte biedt klassen voor het werken met MapInfo Tab-indeling.
Aspose.Gis.Formats.OsmXmlAspose.Gis.Formats.OsmXml naamruimte biedt klassen voor het werken met OSM XML-indeling.
Aspose.Gis.Formats.PostGisAspose.Gis.Formats.PostGis naamruimte biedt klassen voor het werken met PostGIS-database.
Aspose.Gis.Formats.ShapefileAspose.Gis.Formats.Shapefile naamruimte biedt klassen voor het werken met Shapefile-indeling.
Aspose.Gis.Formats.SqlServerAspose.Gis.Formats.SqlServernaamruimte biedt klassen voor het werken met SQL Server.
Aspose.Gis.Formats.TopoJsonAspose.Gis.Formats.TopoJson naamruimte biedt klassen voor het werken met TopoJSON-indeling.
Aspose.Gis.Formats.XyzTileAspose.Gis.Formats.XyzTile naamruimte biedt klassen voor het werken met XyzTile-indeling.
Aspose.Gis.GeometriesAspose.Gis.Geometries naamruimte bevat klassen die geometriegegevens vertegenwoordigen.
Aspose.Gis.GeoToolsAspose.Gis.GeoTools naamruimte bevat klassen die geotools vertegenwoordigen.
Aspose.Gis.GeoTools.MapBuilderAspose.Gis.GeoTools naamruimte bevat klassen die geotools vertegenwoordigen.
Aspose.Gis.RasterAspose.Gis.Raster naamruimte biedt klassen voor het werken met rasterindelingen.
Aspose.Gis.Raster.WebAspose.Gis.Raster.Webnaamruimte biedt klassen voor het werken met webwarping.
Aspose.Gis.Relationship.JoinsAspose.Gis.Relationship.Joins naamruimte biedt klassen om de lagen samen te voegen.
Aspose.Gis.RenderingAspose.Gis.Rendering naamruimte biedt klassen voor het weergeven van kaarten.
Aspose.Gis.Rendering.ColorizersAspose.Gis.Rendering.Colorizers naamruimte biedt klassen voor het configureren van renderende rastercellen.
Aspose.Gis.Rendering.Formats.BmpAspose.Gis.Formats.Bmp naamruimte biedt klassen voor het werken met BMP-indeling.
Aspose.Gis.Rendering.Formats.JpegAspose.Gis.Formats.Jpeg naamruimte biedt klassen voor het werken met JPEG-indeling.
Aspose.Gis.Rendering.Formats.PngAspose.Gis.Formats.Png naamruimte biedt klassen voor het werken met PNG-indeling.
Aspose.Gis.Rendering.Formats.SvgAspose.Gis.Formats.Svg naamruimte biedt klassen voor het werken met SVG-indeling.
Aspose.Gis.Rendering.LabelingsAspose.Gis.Rendering.Labelings naamruimte biedt klassen voor het configureren van labeling van vectorobjecten.
Aspose.Gis.Rendering.SldAspose.Gis.Rendering.Sld naamruimte biedt klassen voor het configureren van SLD-import.
Aspose.Gis.Rendering.SymbolizersAspose.Gis.Rendering.Symbolizers naamruimte biedt klassen voor het configureren van rendervectorfuncties.
Aspose.Gis.SpatialReferencingAspose.Gis.SpatialReferencing naamruimte biedt klassen voor het werken met ruimtelijke referenties (coördinatenreferentiesystemen).