Aspose.Gis.Formats.EsriAscii

Aspose.Gis.Formats.EsriAscii naamruimte biedt klassen voor het werken met EsriAscii-indeling.

Klassen

KlasBeschrijving
EsriAsciiDriverEen stuurprogramma voor de Esri ASCII Grid.
EsriAsciiOptionsDriverspecifieke opties voor EsriAscii-indeling.