Aspose.Gis.Formats.FileGdb

Aspose.Gis.Formats.FileGdbnaamruimte biedt klassen voor het werken met ESRI File Geodatabase-indeling.

Klassen

KlasBeschrijving
FileGdbCoordinatePrecisionGridEen coördinatenprecisieraster binnen een FileGDB-laag.
FileGdbDriverEen stuurprogramma voor het ESRI File Geodatabase-formaat.
FileGdbOptionsDriverspecifieke opties voor FileGDB-indeling.