GdalDriver.CreateLayer

GdalDriver.CreateLayer method

Maakt een laag en opent deze om nieuwe objecten toe te voegen.

public override VectorLayer CreateLayer(AbstractPath path, DriverOptions options, 
    SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
ParameterTypeBeschrijving
pathAbstractPathPad naar het bestand.
optionsDriverOptionsBestuurderspecifieke opties.
spatialReferenceSystemSpatialReferenceSystemRuimtelijk referentiesysteem.

Winstwaarde

Een voorbeeld vanVectorLayer.

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
InvalidOperationExceptionDe laag bestaat al.
NotSupportedExceptionRuimtelijk referentiesysteem wordt niet ondersteund door de bestuurder.

Zie ook