Aspose.Gis.Formats.InMemory

Aspose.Gis.Formats.InMemoryLayernaamruimte biedt klassen voor het werken met InMemoryLayer.

Klassen

KlasBeschrijving
InMemoryDriverEen stuurprogramma voor het werken met gegevens in het geheugen.