KmlAbstractColorStyle.ColorMode

KmlAbstractColorStyle.ColorMode property

Specificeert de kleurmodus van het grafische element. Standaardwaarde: normaal.

public KmlColorModes ColorMode { get; set; }

Zie ook