Class KmlBalloonStyle

KmlBalloonStyle class

Specificeert hoe de beschrijvingsballon wordt getekend.

public class KmlBalloonStyle

Constructeurs

NaamBeschrijving
KmlBalloonStyle()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
BackgroundColor { get; set; }Specificeert de achtergrondkleur van het grafische element. Standaardwaarde isWhite .
DisplayMode { get; set; }Bepaalt of de ballon wordt weergegeven of verborgen. Standaardwaarde isShow
Text { get; set; }Specificeert de tekst die in de ballon wordt weergegeven. Standaardwaarde isnull .
TextColor { get; set; }Specificeert de voorgrondkleur van de tekst. Standaardwaarde isBlack .

Zie ook