KmlCoordinate.X

KmlCoordinate.X property

De X-component van een punt. De standaardwaarde is 0,5.

public double X { get; set; }

Zie ook