KmlCoordinate.XUnits

KmlCoordinate.XUnits property

Eenheden waarin de X-waarde is gespecificeerd. Standaardwaarde isFraction .

public KmlUnits XUnits { get; set; }

Zie ook