KmlCoordinate.Y

KmlCoordinate.Y property

De Y-component van een punt. De standaardwaarde is 0,5.

public double Y { get; set; }

Zie ook