KmlCoordinate.YUnits

KmlCoordinate.YUnits property

Eenheden waarin de Y-waarde is opgegeven. Standaardwaarde isFraction.

public KmlUnits YUnits { get; set; }

Zie ook