KmlIconResource.Href

KmlIconResource.Href property

Specificeert de bronlocatie als een URL. Standaardwaarde isnull betekent dat de href geen is.

public string Href { get; set; }

Zie ook