Class KmlIconStyle

KmlIconStyle class

Geeft aan hoe pictogrammen voor kml:Placemarks en kml:PhotoOverlay met een kml:Point-geometrie worden getekend in de lijst van een Earth-browser en in geografische weergaven.

public class KmlIconStyle : KmlAbstractColorStyle

Constructeurs

NaamBeschrijving
KmlIconStyle()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Color { get; set; }Specificeert de kleur van het grafische element. StandaardwaardeWhite .
ColorMode { get; set; }Specificeert de kleurmodus van het grafische element. Standaardwaarde: normaal.
Heading { get; set; }Richting (Noord, Zuid, Oost, West), in decimale graden. Waarden variëren van 0 (Noord) tot 360 graden. Standaardwaarde is ‘0’.
HotSpot { get; set; }Specificeert de positie van het referentiepunt op het pictogram dat is verankerd aan het punt dat is opgegeven in de plaatsmarkering. Standaardwaarde isnull betekent dat de HotSpot wordt gemist.
Resource { get; set; }Specificeert de bronlocatie. Standaardwaarde isnull betekent dat het pictogram wordt gemist.
Scale { get; set; }Specificeert een schaalfactor die zal worden toegepast op het grafische element. Standaardwaarde is ‘1’.

Zie ook