KmlLabelStyle.Scale

KmlLabelStyle.Scale property

Specificeert een schaalfactor die op het label moet worden toegepast. Standaardwaarde is ‘1’.

public double Scale { get; set; }

Zie ook