KmlLineStyle.Width

KmlLineStyle.Width property

Breedte van de lijn, in pixels. Standaardwaarde is ‘1’.

public double Width { get; set; }

Zie ook