Class KmlListStyle

KmlListStyle class

Specificeert hoe een functie wordt weergegeven in de lijstweergave.

public class KmlListStyle

Constructeurs

NaamBeschrijving
KmlListStyle()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
BackgroundColor { get; set; }Specificeert de achtergrondkleur van het grafische element. Standaardwaarde isWhite .
ItemIcons { get; set; }Pictogram gebruikt in de lijstweergave dat de status van een map- of koppelingsophaalactie weergeeft. Standaardwaarde isnull betekent dat er geen pictogrammen zijn.
ItemType { get; set; }Geeft aan hoe een kml:Folder en de inhoud ervan worden weergegeven als items in de lijstweergave. Standaardwaarde isCheck .
MaxSnippetLines { get; set; }Specificeert het maximum aantal regels dat moet worden weergegeven in de lijstweergave. Standaardwaarde is ‘2’.

Zie ook