KmlListStyle.ItemIcons

KmlListStyle.ItemIcons property

Pictogram gebruikt in de lijstweergave dat de status van een map- of koppelingsophaalactie weergeeft. Standaardwaarde isnull betekent dat er geen pictogrammen zijn.

public IReadOnlyList<KmlItemIcon> ItemIcons { get; set; }

Zie ook