KmlListStyle.MaxSnippetLines

KmlListStyle.MaxSnippetLines property

Specificeert het maximum aantal regels dat moet worden weergegeven in de lijstweergave. Standaardwaarde is ‘2’.

public int MaxSnippetLines { get; set; }

Zie ook