KmlPolygonStyle.Fill

KmlPolygonStyle.Fill property

Specificeert of de polygoon gevuld moet worden. Standaardwaarde istrue.

public bool Fill { get; set; }

Zie ook