KmlPolygonStyle.Outline

KmlPolygonStyle.Outline property

Specificeert of de polygoon moet worden omlijnd. Standaardwaarde istrue.

public bool Outline { get; set; }

Zie ook