Enum KmlUnits

KmlUnits enumeration

Specificeert eenheden van een beeldcoördinatensysteem.

public enum KmlUnits

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
Pixels0Geeft de x-waarde in pixels aan.
Fraction1Geeft aan dat de x-waarde een fractie is van het pictogram.
InsetPixels2Geeft de inspringing vanaf de rechterrand van het pictogram aan.

Zie ook