Aspose.Gis.Geometries

Aspose.Gis.Geometries naamruimte bevat klassen die geometriegegevens vertegenwoordigen.

Klassen

KlasBeschrijving
CircularStringEen curve met meerdere hoekpunten met circulaire interpolatie tussen punten.
CompoundCurveEen kromme die een opeenvolging van aaneengesloten krommen vertegenwoordigt, zodat aangrenzende krommen bij hun eindpunten worden samengevoegd.
CurveEENCurve is een reeks punten.
CurvePolygonEen vlak oppervlak, gedefinieerd door 1 buitengrens en 0 of meer binnengrenzen.
GeometryDe abstracte hoofdklasse van de geometriehiërarchie.
GeometryCollectionEENGeometryCollection is eenGeometry dat is een verzameling van een of meer geometrieën.
LinearRingEENLinearRing is eenLineString dat is zowel gesloten als eenvoudig.
LineStringEen lijn met meerdere hoekpunten.
MultiCurveEENMultiCurve is een eendimensionaalGeometryCollection waarvan de elementen zijnCurve s.
MultiLineStringEENMultiLineString is een eendimensionaalGeometryCollection waarvan de elementen zijnLineString s.
MultiPointEENMultiPoint is een eendimensionaalGeometryCollection waarvan de elementen zijnPoint s.
MultiPolygonEENMultiPolygon is een eendimensionale GeometryCollection waarvan de elementen zijnPolygon s.
MultiSurfaceEENMultiSurface is een eendimensionaalGeometryCollection waarvan de elementen zijnISurface s.
PointEENPoint vertegenwoordigt een enkele locatie in de coördinatenruimte.
PolygonEENPolygon is een vlak oppervlak, gedefinieerd door 1 buitengrens en 0 of meer binnengrenzen.
SurfaceEENSurface is een tweedimensionaal geometrisch object.

Interfaces

KoppelBeschrijving
ICircularStringEen curve met meerdere hoekpunten met circulaire interpolatie tussen punten.
ICompoundCurveEen kromme die een opeenvolging van aaneengesloten krommen vertegenwoordigt, zodat aangrenzende krommen bij hun eindpunten worden samengevoegd.
ICurveEENICurve is een reeks punten.
ICurvePolygonEen vlak oppervlak, gedefinieerd door 1 buitengrens en 0 of meer binnengrenzen.
IGeometryDe interface-rootklasse van Geometries-hiërarchie
IGeometryCollectionEENIGeometryCollection is eenIGeometry dat is een verzameling van een of meer geometrieën.
ILinearRingEen ring met meerdere hoekpunten.
ILineStringEen curve met meerdere hoekpunten met lineaire interpolatie tussen punten.
IMultiCurveEENMultiCurve is een eendimensionaalGeometryCollection waarvan de elementen zijnCurve s.
IMultiLineStringEENMultiLineString is een eendimensionaalGeometryCollection waarvan de elementen zijnLineString s.
IMultiPointEENIMultiPoint is een eendimensionaalIGeometryCollection waarvan de elementen zijnIPoint s.
IMultiPolygonEENIMultiPolygon is een eendimensionale IGeometryCollection waarvan de elementen zijnIPolygon s.
IMultiSurfaceEENIMultiPolygon is een eendimensionaalIGeometryCollection waarvan de elementen zijnISurface s.
IPointEen enkele locatie in de coördinatenruimte.
IPolygonEENICurvePolygon waarvan de grenzen worden bepaald door lineaire ringen.
ISurfaceEENISurface is een tweedimensionaal geometrisch object.

Opsomming

OpsommingBeschrijving
GeometryDimensionTopologische dimensie van aGeometry .
GeometryTypeHet type geometrie in een laag.
WkbVariantDe variant van het bekende Binary
WktVariantDe variant van bekende tekst